Kategoriji

L-Aqwa Xogħol għal Tfal u Żgħażagħ

 

Dan il-premju jagħti rikonoxximent lil proġett artistiku ta’ eċċellenza li ġie maħluq b’mod speċifiku għal udjenzi żgħar. Il-premju huwa maħsub għal produzzjonijiet li jinvolvu professjonisti kreattivi fil-produzzjoni ta’ xogħlijiet artistiċi ta’ eċċellenza li jinvolvu lit-tfal u liż-żgħażagħ ta’ bejn iż-0 u s-16-il sena.

 

L-Aqwa Proġett fil-Komunità

 

Dan il-premju huwa ddisinjat sabiex jinkoraġġixxi, jonora u jippromwovi l-eċċellenza fi proġetti artistiċi mal-komunitajiet. Il-premju jiffoka b’mod partikolari fuq l-involviment soċjali inizjat permezz tal-arti, l-iskambju soċjali u kulturali, l-inklużjoni u l-proċess ta’ parteċipazzjoni kreattiva.

 

L-Aqwa Programm jew Staġun Artistiku

 

Dan il-premju jirrikonoxxi lill-aqwa programm artistiku ppreżentat matul is-sena f’termini ta’ kwalità tax-xogħol propost, l-impatt tiegħu fuq is-settur artistiku, fuq livell nazzjonali, u l-kritika li qala’ b’mod ġenerali.  

 

L-Aqwa Produzzjoni tas-Sena

 

Dan il-premju jirrikonoxxi l-aqwa produzzjoni artistika li ġiet preżentata matul is-sena f’termini ta’ kwalità tax-xogħol, l-impatt tagħha fuq is-settur tal-arti kemm fuq livell nazzjonali u, jekk relevanti, dak internazzjonali kif ukoll il-kritika inġenerali li qala’.    

 

L-Aqwa Intrapriża Kreattiva

 

Dan il-premju jfittex li jagħraf l-intrapriża kreattiva li kisbet l-aqwa riżultati f’numru ta’ oqsma bħas-sostenibbiltà,  it-tkabbir ekonomiku, il-ħolqien ta’ impjiegi, il-kollaborazzjoni ma’ intrapriżi f’setturi oħra, l-aċċess għal swieq nazzjonali u internazzjonali ġodda, id-diversifikazzjoni tar-riżultati kreattivi tagħha u l-iżvilupp ta’ prodott jew servizz innovattiv u kreattiv. 

 

LAqwa Kisbiet Internazzjonali

 

Dan il-premju jiċċelebra l-aqwa xogħol minn artisti Maltin jew minn artisti bbażati f’Malta jew barra li wrew ħeġġa straordinarja sabiex jingħelbu ċerta ostakli fil-bini ta’ elementi internazzjonali li jgħaqqdu. Dan il-premju jfittex li jagħraf artist/a/i li, minkejja l-ostakli kollha, irnexxielhom jidħlu fl-isfera internazzjonali u kisbu suċċess internazzjonali matul is-sena li għaddiet. 

 

L-Artist Żagħżugħ/a tas-Sena

 

Il-premju tal-artist żagħżugħ/a tas-sena jagħraf lill-prattikanti żgħażagħ li spikkaw waqt il-formazzjoni artistika tagħhom, u artisti li l-kisbiet u l-impenn tagħhom iddistingwewhom matul is-sena. 

 

L-Artist tas-Sena

 

Dan il-premju jirrikonoxxi lill-artist li spikka l-aktar fuq bażi tal-kwalità tax-xogħol f’termini ta’ preżentazzjoni u eżekuzzjoni, impatt fuq is-settur tal-arti u l-kritika inġenerali. Il-premju jirrikonoxxi lill-artist, li permezz tax-xogħol tiegħu/tagħha, tbiegħed mill-parametri artistiċi tradizzjonali sabiex ikun ta’ kontribut għall-avvanz tal-arti fil-gżejjer Maltin permezz ta’ kwalunkwe forma tal-arti matul is-sena li għaddiet. 

 

Premju għall-Għażla tal-Pubbliku

 

Dan il-premju ser jirrikonoxxi l-aqwa produzzjoni artistika tas-sena ibbażata fuq l-opinjonijiet u l-esperjenzi tal-udjenza. Il-pubbliku huwa mistieden li jinnomina dik il-produzzjoni li jaħseb li ħaqqha l-aktar, f’termini ta’ kwalità, impatt u esperjenza pożittiva. 

 

Premju għall-Innovazzjoni

 

Dan il-premju jirrikonoxxi l-proġett artistiku l-aktar innovattiv tas-sena bbażat fuq il-metodoloġija tar-riċerka, l-implimentazzjoni, l-apparenza u r-rappreżentazzjoni. Il-premju jirrikonoxxi proġetti li permezz tal-użu innovattiv ta’ kunċetti u prattika marru lil hinn mill-paramentri artistiċi tradizzjonali u kienu ta’ kontribut għall-avvanz tal-arti. 

 

Unur għall-Karriera Artistika

 

Dan l-unur ser jirrikonoxxi lil individwu, li, matul il-karriera tiegħu/tagħha kien ta’ kontribut kreattiv sinifikanti għas-settur kulturali u kreattiv Malti.

 

Unur għall-Ambaxxatur fl-Arti

 

Dan l-unur jipremja individwi li jħarsu u jissieltu għas-settur kulturali f’pajjiżna.

 

Unur għall- Promuturi fl-Arti

 

Dan l-unur jirrikonoxxi gruppi jew individwi, gruppi jew organizzazjonijiet li għamlu impatt pożittiv fuq is-settur kreattiv Malti u/ jew internazzjonali permezz tal-ħidma tagħhom fuq diversi livelli, inklużi produzzjoni, fondi u senserija ta’ kuntatti professionali.

 

Unur għall-Wirt Artistiku

 

Dan l-unur jippremja dawk li jaħdmu u jissieltu iex għal-promozzjoni tal-l wirt artistiku ta’ pajjizna.

Il-Kunsill Malti għall-Arti

Casa Scaglia
16, Triq Mikiel Anton Vassalli
Il-Belt Valletta VLT 1113

Tel: +356 2339 7000

Email: info.acm@artscouncilmalta.org 

Arts Council MT-02.png
  • Twitter - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle