top of page

Kategoriji

L-aqwa xogħol għal tfal u żgħażagħ

 

Dan il-premju jirrikonoxxi proġett artistiku ta’ eċċellenza maħluq speċifikament għal udjenzi żgħażagħ. Il-premju huwa mmirat lejn produzzjonijiet li jinvolvu professjonisti kreattivi li jipproduċu xogħlijiet artistiċi eċċellenti li huma ta’ ispirazzjoni u huma mmirati lejn tfal u żgħażagħ ta’ bejn l-età ta’ 0 u 16-il sena.

 

L-aqwa proġett fil-komunità

 

Dan il-premju huwa mfassal biex jinkoraġġixxi, jonora u jippromwovi l-eċċellenza fi proġetti artistiċi mal-komunitajiet. Il-premju jiffoka b’mod partikolari fuq impenn soċjali eċċellenti mmexxi mill-arti, fuq skambju soċjali u kulturali, fuq l-inklussività u fuq proċess kreattiv parteċipattiv.

 

L-aqwa programm jew staġun artistiku

 

Dan il-premju jirrikonoxxi l-aħjar programm artistiku ppreżentat matul is-sena f’termini tal-kwalità tax-xogħol propost, l-impatt tiegħu fuq is-settur tal-arti, fuq livell nazzjonali, u t-tifħir kritiku ġenerali li rċieva. 

 

L-aqwa produzzjoni tas-sena

 

Dan il-premju jirrikonoxxi l-aħjar produzzjoni artistika ppreżentata matul is-sena f’termini tal-kwalità tax-xogħol, l-impatt tiegħu fuq is-settur tal-arti kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll, jekk rilevanti, fuq livell internazzjonali kif ukoll it-tifħir kritiku ġenerali li rċieva. 

 

L-aqwa intrapriża kreattiva

 

Dan il-premju jfittex li jirrikonoxxi l-intrapriża kreattiva li kisbet prestazzjoni eċċellenti f’numru ta’ oqsma bħas-sostenibbiltà, it-tkabbir ekonomiku, il-ħolqien tal-impjiegi, il-kollaborazzjoni ma’ intrapriżi f’setturi oħra, l-aċċess għal swieq nazzjonali u internazzjonali ġodda, id-diversifikazzjoni tal-output kreattiv tagħha u l-iżvilupp ta’ prodott jew servizz kreattiv innovattiv.

 

L-aqwa kisbiet internazzjonali

 

Dan il-premju jiċċelebra xogħol eċċellenti minn artisti Maltin jew ibbażati f’Malta li wrew sforz straordinarju billi sfidaw il-limiti u bnew relazzjonijiet internazzjonali ġodda. Dan il-premju għandu l-għan li jirrikonoxxi artist/i li, irrispettivament mill-bosta ostakli, irnexxielhom jagħmlu ħoss fl-isfera internazzjonali u kisbu suċċess internazzjonali matul din l-aħħar sena.

 

L-artist żagħżugħ/a tas-sena

 

Il-premju tal-artist żagħżugħ/a tas-sena jirrikonoxxi l-prattikant/a żagħżugħ/a l-aktar eċċellenti li l-formazzjoni artistika, il-kisbiet u l-impenn tiegħu/tagħha jkunu wasslu biex din il-persuna tispikka matul is-sena. Din il-kategorija tista’ tqis individwi jew grupp. Fil-każ ta’s ottomissjonijiet ta’ gruppi, il-maġġoranza tal-artisti jrid ikollhom bejn 13-il sena u 30 sena.

 

L-artist tas-sena

 

Dan il-premju jirrikonoxxi l-aktar artist eċċellenti abbażi tal-kwalità tax-xogħol f’termini ta’ preżentazzjoni u eżekuzzjoni, impatt fuq is-settur tal-arti u tifħir kritiku ġenerali.  Il-premju jirrikonoxxi lill-artist, li permezz tax-xogħol tiegħu, sfida l-limiti artistiċi u kkontribwixxa biex imexxi ’l quddiem l-arti fil-Gżejjer Maltin fi kwalunkwe forma ta’ arti fis-sena li għaddiet.

 

Il-premju tal-għażla tal-pubbliku

 

Dan il-premju jirrikonoxxi l-produzzjoni artistika l-aktar eċċellenti tas-sena skont l-opinjoni u l-esperjenza tal-udjenza. Il-pubbliku huwa mistieden jinnomina lill-produzzjoni li jqis bħala l-aktar waħda li ħaqqha f’termini ta’ kwalità, impatt u esperjenza pożittiva.

 

Il-premju għall-Innovazzjoni

 

Dan il-premju jirrikonoxxi l-aktar proġett artistiku innovattiv tas-sena abbażi tal-metodoloġija tar-riċerka, l-implimentazzjoni, il-wiri u r-rappreżentazzjoni. Il-premju jirrikonoxxi proġetti li permezz tal-użu ta’ kunċetti u prattika innovattivi sfidaw il-limiti artistiċi u taw kontribut biex imexxu ’l quddiem l-arti.

 

Unur għall-Karriera Artistika

 

Dan l-unur ser jirrikonoxxi lil individwu, li, matul il-karriera tiegħu/tagħha kien ta’ kontribut kreattiv sinifikanti għas-settur kulturali u kreattiv Malti.

 

Unur għall-Ambaxxatur fl-Arti

 

Dan l-unur jipremja individwi li jħarsu u jissieltu għas-settur kulturali f’pajjiżna.

 

Unur għall- Promuturi fl-Arti

 

Dan l-unur jirrikonoxxi gruppi jew individwi, gruppi jew organizzazjonijiet li għamlu impatt pożittiv fuq is-settur kreattiv Malti u/ jew internazzjonali permezz tal-ħidma tagħhom fuq diversi livelli, inklużi produzzjoni, fondi u senserija ta’ kuntatti professionali.

 

Unur għall-Wirt Artistiku

 

Dan l-unur jippremja dawk li jaħdmu u jissieltu iex għal-promozzjoni tal-l wirt artistiku ta’ pajjizna.

bottom of page